SalvationInGod

vrijdag 23 december 2011

Resolutions - An Introduction

Resolutions – beslissingen om jezelf te laten overweldigen met de godzalige overtuigingen, met als doel om bewuster stil te staan bij wat het betekent om gelijkvormig te worden naar het beeld van Christus. En niet alleen om erbij stil te staan, maar vooral om die gelijkvormigheid praktisch gestalte te kunnen geven. Een aantal redenen:

1. Het besef dat God bestaat en mij persoonlijk geschapen heeft, dwingt mij ertoe automatisch na te denken over de implicaties hiervan. Of het nu gaat om Zijn almacht, heerschappij, Zijn Zoon Jezus Christus, het kruis van Golgotha, het kwaad, de zonde, de heiliging en het eeuwig leven – Hij is de Norm en heeft uiteindelijke zeggenschap over alles wat Hij geschapen heeft.
2. Jezus Christus zal spoedig komen. Elke tong zal belijden dat Hij Heer is en elke knie zal voor Hem buigen – waarom op de laatste dag buigen voor Hem, terwijl Hij nu de mogelijkheid schenkt in geloof tot Hem te wenden? Ik zal een keer buigen voor Hem, of het nu vandaag is of morgen – buigen voor deze soevereine Heer zal ik, net als jij.
3. Het christenleven is een leven van strijd en worsteling met het kwaad dat ons omringt. We zijn wedergeboren, maar nog niet volmaakt heilig. Resolutions kunnen je bewuster stil laten staan bij de intensiteit van de strijd enerzijds, en bij de eeuwige heerlijkheid anderzijds. Het Intermezzo van deze vergankelijke eeuw is voor de christen een voorbereidingstraject voor het Nieuwe Jeruzalem. Daarbij leg je ook een verantwoordelijkheid in de gemeenschap: jij stelt dit commitment op, jij moet hierop aan te spreken zijn. De motivatie is:

Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij, om welke dingen de toorn Gods komt. Daarin hebt ook gij eertijds gewandeld, toen gij erin leefdet. Maar thans moet ook gij dit alles wegdoen: toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond. Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd, en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper, waarbij geen onderscheid is tussen Griek en Jood, besneden of onbesneden, barbaar en Skyth, slaaf en vrije, maar alles en in allen is Christus. (Kolossenzen 3:5-11)

Indien men zich realiseert dat dit huidige en verdorven tijdperk teneinde loopt, zal er ook een andere levenshouding ontstaan: het christelijke leven. Geen moment is zaliger dan het moment waarop de zondaar bij het kruis van Christus komt en uitschreeuwt: ‘Verbrijzel deze mens, want hij is onwaardig tot u te naderen! Verbrijzel deze mens en wek op tot nieuw leven, want dán zal ik mijn Zaligmaker kennen en Hem voor altijd toebehoren!’


RESOLUTION #1
I will fear the LORD, for it is the beginning of knowledge

RESOLUTION #2
I will seek wisdom and instruction, to understand words of insight, to receive instruction in wise dealing, in righteousness, justice, and equity

RESOLUTION #3
I will not consent when sinners entice me

RESOLUTION #4
I will remember sinning is worthless and fighting against God and my own soul

RESOLUTION #5
I will remember the wages of sin is death

RESOLUTION #6
I will remember when Christ rises up and speaks, it will happen

RESOLUTION #7
I will remember the sovereignty of God over all things

RESOLUTION #8
I will meditate on the beauty, glory and majesty of Jesus Christ

RESOLUTION #9
I will rejoice in the destruction of evil

RESOLUTION #10
I will glorify God with all my wealth

RESOLUTION #11
I will remember through many tribulations we must enter the Kingdom of God

RESOLUTION #12
I will follow Jesus Christ daily in thought, word and deed

RESOLUTION #13
I will come to the cross to be slaughtered every day and die on self

RESOLUTION #14
I will take up and carry every cross God gives me

RESOLUTION #15
I will rejoice in the joy and glory that is set before me

RESOLUTION #16
I will make repentance a daily labour

RESOLUTION #17
I will remember Jesus Christ is Lord over all that I am, all that I do and all that I possess

RESOLUTION #18
I will remember God’s will for my life is my sanctification

RESOLUTION #19
I will remember Jesus Christ is coming soon and will judge me according to my deeds

RESOLUTION #20
I will remember there is no legal reason to commit sin

RESOLUTION #21
I will remember every temptation has the purpose to destroy my soul

RESOLUTION #22
I will remember love for this present world and its desires means enmity with God

RESOLUTION #23
I will remember everyone who does the will of God abides forever

RESOLUTION #24
I will remember eternal life means to know God and His only begotten Son – Jesus Christ

RESOLUTION #25
I will be holy, for God is holy

RESOLUTION #26
I will remember it was necessary that the Christ should suffer and enter into His glory

RESOLUTION #27
I will remember we are waiting for new heavens and a new earth in which righteousness dwells

RESOLUTION #28
I will remember by the sweat of my face I shall eat bread, till I return to the ground

RESOLUTION #29
I will preserve myself from the evil woman and will not desire her beauty in my heart

RESOLUTION #30
I will remember God will judge the sexually immoral and adulterous

RESOLUTION #31
I will keep my life free from love of money, and be content with what I have

RESOLUTION #32
I will flee youthful passions

RESOLUTION #33
I will walk in the light and flee from darkness

RESOLUTION #34
I will be a soldier of Jesus Christ

RESOLUTION #35
I will by the Spirit put to death the deeds of the body

RESOLUTION #36
I will make my calling and election sure

RESOLUTION #37
I will not set before my eyes anything that is worthless

RESOLUTION #38
I will fight the good fight of faith and pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, gentleness

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren? Plaats hier uw vraag en/of opmerking.

Blogarchief