SalvationInGod

vrijdag 23 december 2011

I will remember sinning is worthless and fighting against God and my own soul

De woorden van Jezus in Marcus 8:35 en 36 geven een wijsheid en waarheid weer, die niet alleen radicaal zijn, maar ook nog eens tegengesteld aan onze natuurlijke levenshouding: Want eenieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen; maar eenieder die zijn leven verliest om Mijnentwil en omwille van het Evangelie, zal het behouden. Kortom: je leven winnen door het te verliezen! Waar is deze uitspraak aan ontleend?

Om de zaak helder voor ogen te krijgen, moeten we teruggaan naar Genesis 1-3. In het begin schiep God de hemel en de aarde, planten, dieren en, als kroon op de schepping, mensen naar Zijn evenbeeld. Een tijdje gaat het goed, totdat in hoofdstuk 3 die beruchte slang al sissend Eva over weet te halen om tóch te eten van de boom van de kennis van goed en kwaad – de enige boom waarvan God gezegd had dat ze er niet van mochten eten. Vanaf dat moment verkeert de mensheid in een verdorven staat, waarbij het hart boos is van kinds af aan. Het overtreden van Gods eerste (en toen ook nog enige) gebod heeft ook vandaag de dag een duistere werking in ons bestaan. De eerste daad van openlijke rebellie tegen God is hierna ontelbare malen voortgezet in al zijn gruwelijke verschijningsvormen. De mens is, op zijn zachtst gezegd, de kluts behoorlijk kwijt – en in de staat van opstandigheid tegen God stevent hij af op een eeuwig verderf.

Het gehele probleem in deze wereld ligt in het feit dat we in onze opstand tegen God trachten onszelf op de kaart te zetten – hoe, maakt niet uit; of het nu met geweld is, moord, jaloezie, lust, hoogmoed, verraad, leugen of diefstal, sinds we weten dat dit soort dingen überhaupt mogelijk zijn om ten uitvoer te brengen, maken we er gretig gebruik van om onze eigen positie te verstevigen en een leven te leiden van luxe en comfort, waarin het mij (lees: niet ons, ook al beweert elke ‘goedbedoelende’ burger van wel) voor de wind gaat.

Tegen deze retoriek van arrogantie, hebzucht, begeerte en kilte gaat Jezus regelrecht in. Het enige wat wij doen, is luisteren naar ons hart en volgens Jezus is dat nou juist het vat vol met kwaadaardige begeerten (vgl. Marcus 7:20-23). Luister maar naar wat over de lippen komt, kijk maar naar wat de handen en voeten doen – zo fraai is het allemaal niet. Het evangelie is de boodschap van de aanbieding van heil, om verlost te worden van dít type leven: alleen jezelf achterna lopen en veroveren wat je hartje begeert (en dat is niet snel genoeg). Jezus weet dat de ziel die zijn eigen begeerten volgt, ten onder zal gaan. Als God roept dat het genoeg is, zal Hij zichtbaar de macht uitoefenen en dan zal elke ziel uitbetaald krijgen naar wat het nagejaagd heeft. Zij die hun eigen begeerten hebben uitgeleefd, zullen in het verderf gestort worden, maar zij, die hun eigen begeerten verzaakt hebben, wedergeboren zijn en kruisdragend achter Christus aan zijn gegaan, zullen de kroon des levens ontvangen.

Geboren als vijand van God – dat worden we allemaal. Maar sterven als vijanden van God, daar is geen enkel excuus voor en dat hoeft ook niet. Vijandschap tegen God is een zinloze strijd die geen mens kan winnen. De mens heeft niets te winnen met een gevecht tegen zijn Maker, hij heeft enkel zijn ziel te verliezen. Zonde is de enige verdorven macht waarmee deze strijd gevochten wordt, want alleen door wetteloosheid zal een ziel ten onder gaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren? Plaats hier uw vraag en/of opmerking.

Blogarchief