SalvationInGod

vrijdag 30 december 2011

I will seek wisdom and instruction, to understand words of insight, to receive instruction in wise dealing, in righteousness, justice, and equity

Nadat we eerder hebben gekeken naar de Bijbelse definitie van wijsheid, komen we nu bij een praktische vertaling hiervan. Want wat betekent wijs handelen? Een instructie is immers een aanwijzing om juist te handelen. We kennen allemaal het leugentje om bestwil, liegen om de zaak in eigen voordeel te schetsen. Velen menen dat het handig is, omdat ze anders in de problemen dreigen te komen en door dit ‘leugentje’ aan iemands verstand te brengen, menen zij die dreigende problemen af te wenden.

Wie werkelijk verstandig wil handelen, dient zich te bedienen van juiste definities. We hoeven geen filosoof te zijn of te worden om een wiel uit te vinden dat reeds bestaat. Vele mensen verachten het Woord van God, maar het is Gods genadige gift met de waarachtige definities voor een wereld die uit koers geraakt is. De wereld heeft Gods definities vertrapt of misvormd. We vragen ons af waarom de wereld zich in staat van crisis bevindt. Crises kunnen alleen ontstaan waar verkeerde definities gehanteerd worden. En een waarschuwing aan Bijbelgetrouwe gelovigen mag in dezen dan ook niet ontbreken: hoe meer de wereld haar eigen definities bedenkt, des te minder tolerant zij worden zal voor oprechte gelovigen. Is het je ooit opgevallen dat niet-gelovigen vaak roepen dat het geloof of bepaalde opvattingen ‘uit de tijd’ zijn? Dat kunnen zij enkel en alleen zeggen doordat de stromingen in de cultuur en in de wereld continu nieuwe definities bedenkt en hanteert.

De wereld kan met alle winden meewaaien, een christen kan dat niet. Maar juist door die waaier van definities is het lastig om niet met een zekere wind mee te waaien. En te midden van de verwarring die soms kan ontstaan, wil God ons als een Vader opvoeden. De perfecte christen is hier niet te vinden. De christen heeft nog veel te leren. Die ruimte wordt ook geboden. Zolang de christen bereid is zich uit te strekken in een zoektocht naar de juiste definities, zal God geduldig met hem zijn, meer nog: de juiste definities zullen hem gegeven worden. Juistheid aangaande God Zelf, juistheid aangaande gerechtigheid, juistheid aangaande Zijn Zoon Jezus Christus en juistheid aangaande wijs handelen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren? Plaats hier uw vraag en/of opmerking.

Blogarchief