SalvationInGod

vrijdag 23 december 2011

I will remember Jesus Christ is Lord over all that I am, all that I do and all that I possess

De universele heerschappij van Jezus Christus over alle dingen impliceert verregaande consequenties. Hij is niet enkel de soevereine Heer over land, zee, engelen, demonen, ziekten en gezondheid, maar hij is ook Heer over alle mensen. Inderdaad: Hij is Heer over jou en mij.

Ik krijg steeds meer de indruk dat de mens met zijn rug tegen de muur staat en geen kant opkan. Dit klinkt niet optimistisch en eerder beklemmend dan bevrijdend. Hoezo, wij met onze rug tegen de muur? We kunnen ons toch prima uitleven? Ja, tot op zekere hoogte is dat waar.

Maar denk dan ook gelijk aan de prachtige lofzang van Paulus in Filippenzen 2. Elke knie zal zich buigen voor de Heer Jezus en elke tong zal belijden dat Hij Heer is. Pardon?! Jazeker! Er ligt totaal geen keuze in opgesloten – elke knie zal zich buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Heer is. Zelfs de atheïst zal ooit tot zijn ontsteltenis datgene erkennen waartegen hij zijn hele aardse leven verzet heeft. Dit is wat ik bedoel met ‘tegen de muur gezet’. Het heeft geen zin je te verzetten tegen deze Koning. Je kunt geen kant op: je zult ooit oog in oog staan met Christus en je zult voor Hem buigen. Stuiptrekkingen die gestimuleerd worden door de zonde zijn absoluut ondoordacht en zinloos.

Voor de gelovige is de absolute heerschappij van Christus over alle dingen een grote troost. Er bestaat geen volmaaktere Heer dan Hij; Hij is de perfectie zelve. Hij is het, die de dagen van mijn leven heeft bepaald. Hij is het, die bepaalde dat ik aan tegen het einde van de twintigste eeuw ter wereld zou komen. Drieëntwintig jaren zijn mij in ieder geval geschonken in genade. Het doel van onze levensdagen is om te leren wat het betekent dat Christus Heer is en om de heerlijkheid van Hem te ontdekken en hierin de levensvreugde te vinden. Een dag geen eer aan Christus bewezen, is een dag niet geleefd en een leven dat zich niet wilde onderwerpen aan Zijn heerschappij, is een letterlijk verloren leven. Jezus’ volgelingen kennen Zijn stem en zij zullen Hem volgen. Het onvolmaakte volgen van Jezus in deze verdorven generatie is slechts een genadige vooruitwijzing naar het volmaakte leven onder Zijn zichtbare heerschappij.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren? Plaats hier uw vraag en/of opmerking.

Blogarchief