SalvationInGod

maandag 22 augustus 2016

Read & Apply #7 Martelaarschap en Gods zorg

Lucas 12:4-7


Sommige mensen zullen schrikken bij het lezen van het woord “martelaarschap”. Christendom en martelaarschap? Wat betekent dat? Moet de wereld vrezen voor “christelijke martelaren”? Wat heeft Gods Woord hierover te zeggen?

1. Getuigen van Jezus Christus kan een christen zijn leven kosten
Vanuit de context kunnen we zien dat de oproep van Jezus in vers 4 en 5 betrekking heeft op de houding van de religieuze leiders, met betrekking tot de boodschap van Christus en Zijn volgelingen. Ze zullen alles inzetten om Christus het zwijgen op te leggen.
Christenen moeten nuchter zijn: getuigen van Jezus kan ons het leven kosten. Wat er op dit moment gaande is in het Midden-Oosten is een gruwelijke zaak; onze broeders en zusters worden daar op een verschrikkelijke manier opgejaagd en vermoord. Wij kunnen ons haast niet voorstellen wat voor een druk dit op mensenlevens zet; hier zijn we bijna al van slag bij het zoveelste verkeerde wetsvoorstel van D66, maar wij mogen hier nog steeds vertellen van Gods verlossingswerk in Christus en de Bijbel lezen.
Niemand kan vertellen wat hier in de (nabije) toekomst zal gaan gebeuren, alleen God weet dat. Als we de lijnen van het boek Openbaring volgen, staat ons nog het één en ander te wachten en dan zal ook dit gedeelte voor ons actueel worden. Bereid je er nu alsjeblieft op voor, nu je nog relatief veel vrijheid en tijd hebt om dit te doen. Wees klaar voor het moment dat mensen je dwingen een keuze te maken tussen Christus en jouw eigen leven.

2. De vraag is voor wie wij het meest ontzag hebben
Jezus weet dat alleen al de gedachte aan een gewelddadige dood angst en vrees oproept. Daarom maakt Hij in vers 4 en 5 een vergelijking met meerdere dimensies. De eerste dimensie betreft personen. Mensen die ons lichaam doden, kunnen daarna niets meer uitrichten. Het lichaam doden is alles wat binnen hun macht ligt. Veel mensen zijn bekend met de uitdrukking “Je gaat er niet dood van”, alsof dit het ergste is wat met een persoon kan gebeuren. Maar Jezus wil ons op het hart drukken dat dit niet klopt.

3. Jezus wil dat wij onderscheid leren maken tussen onterechte vrees en terechte vrees
Hij voegt namelijk een tweede dimensie toe: het gezag van de personen. Mensen kunnen het lichaam doden, maar God heeft na de lichamelijke dood nog steeds macht over personen. En Hij heeft gezag om mensen in de hel te werpen, ver weg van Zijn glorieuze aangezicht. Op deze manier schetst Christus het contrast tussen een marteldood sterven en Gods oordeel ondergaan. Wij denken dat fysiek sterven gruwelijk is, maar Gods oordeel ondergaan is niet te beschrijven. Het is een eeuwige kwelling.
De reden dat Jezus dit zo scherp en zwart-wit beschrijft, heeft te maken met het feit dat Hij ervan doordrongen zijn welke belangen hier op het spel staan. Wij hebben onszelf wijsgemaakt dat bepaalde zaken gruwelijk zijn (en dat zijn ze ook), maar we moeten ze in het juiste perspectief leren zien. Uiteindelijk is het God Die rechtvaardig zal oordelen en Hij is Degene Die de gemartelde en vermoorde heiligen een nieuw, eeuwig en verheerlijkt lichaam zal geven. Hij wekt de doden op.

4. Christelijk martelaarschap is géén teken van verwerping door God
Iemand kan nu denken: “Nou, dit is wel héél dramatisch allemaal! Wat is dit voor een God, Die dit van Zijn volk vraagt?” En misschien vraagt een kind van God zich wel af of de Heere alles echt in Zijn handen heeft en houdt. Daarom komt de Heere Jezus direct met een nieuwe vergelijking; ditmaal tussen een mens en mussen. Vijf mussen worden verkocht voor twee penningen. Als je bedenkt dat dit bedrag toentertijd 1/16 van een volledig dagloon is, zie je dat deze vijf mussen spotgoedkoop zijn. Toch vergeet God er niet één. En als God deze mussen niet vergeet, maar trouw voor hen zorgt (ook al zijn ze maar 1/16 van een dagloon waard!), zou Hij dan niet voor Zijn kinderen in de vervolging en verdrukking zorgen? Zeker wel! Als wij moeten sterven omwille van Christus en het Evangelie, is dit dus helemaal geen teken van verwerping door God. Ook in het lijden en het sterven is Hij de Goede Herder, Die Zijn schapen veilig in de eeuwige stal brengt.

5. Twee dingen die Christus over God vertelt
Wanneer we vers 4-7 kort en bondig willen samenvatten, kunnen we stellen dat Christus’ doel met dit onderwijs is, om Zijn kinderen twee essentiële eigenschappen van God te communiceren:

A. God is waardig om alle heerschappij en ontzag in ons leven te ontvangen

B. God is óók in de vervolging en verdrukking nabij en zorgt trouw voor Zijn kinderen

6. Dit gedeelte ondersteunt geen “feel-good-praat”
Sommige mensen gaan met vers 7 aan de haal en beginnen een psychologisch praatje: “God vindt jou waardevol en kostbaar.” Op zichzelf lijkt dit er zo te staan, maar binnen de context van het hele gedeelte is het een ongefundeerde uitspraak. Het is nogal wrang om uit dit ernstige gedeelte over martelaarschap een boodschap op te vissen die het ego van mensen moet strelen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren? Plaats hier uw vraag en/of opmerking.

Blogarchief