SalvationInGod

donderdag 25 mei 2017

“Vergeld geen kwaad met kwaad”

Gedicht naar aanleiding van 1 Petrus 3:8-12

Stukgeslagen, gebroken
door het lijden –
geknakt en leeggezogen.

Met schurend venijn
een ziel bekrast en veroordeeld
tot blijvende levenspijn.

“Vergeld geen kwaad met kwaad” –
luidt het Woord van God
tot een ziel die haat.

“Hoe kan het, Heer,
dat U dit gebiedt tot een ziel
met zoveel hartzeer?

Op sterven na dood,
mijn ziel is op;
de liefdesopdracht te groot.

Waarom toch, Heer,
de confrontatie met het lijden
keer op keer?

Zou ik niet in wanhoop eisen
het recht van Uw Wet, en U smeken
Uw gerechtigheid te bewijzen?”

De gerechtigheid van Gods Wet zál
uiteindelijk worden vervuld –
bij het klinken van bazuingeschal.

Het mysterie van het lijden –
nooit doorgrond, noch gepeild
in aardse tijden:

God in het vlees,
Christus Jezus
stierf en verrees.

De loser van weleer,
bekrast als ik ben, zie ik nu
een heerlijke ommekeer.

Dit is mijn eer
mijn glorie, mijn roem –
de verlossing in Christus mijn Heer.

Want de tijd –
die heelt geen wonden,
hoezeer men dit ook belijdt.

En de haat –
ook die sterft niet,
wanneer je zwijgzaam verdergaat.

Terugkijkend op het leed,
is er één ding
dat ik zeker weet:

Christus stief, en ik met Hem,
zodat ik nu
in God geborgen ben.

Een overwinnaar zal ik zijn,
dwars door alle leed,
dwars door alle pijn.

Want juist door al het lijden,
is God bezig mij
van mijzelf te bevrijden.

Christus leed en deed
er het zwijgen toe. Dit is
de manier waarop Hij streed.

De pijn, die niet te dragen is
krijgt bij het kruis
nieuwe betekenis.

De winnaar zal degene zijn,
die het goede is blijven doen
voor de dader van zijn pijn.

Met bloed ben ik gekocht,
enkel omdat Gods genade
mij vol liefde en ontferming zocht.

De toorn van God, gelegd
op Christus Zijn Zoon,
is het einde van dit gevecht.

Op weg naar het eeuwige graf,
was ik, schuldig –
totdat Christus mijn zonden vergaf.

Daarom dit gebod –
“Vergeld geen kwaad met kwaad”,
want Zijn goedheid brengt ons bij de levende God.

Hij droeg Zijn kruis,
en ik het mijne, totdat Hij mij
zal begroeten in Zijn eeuwige huis.

En wie weet, zal door mijn pijn
en Gods genade, een andere bekraste ziel
voor eeuwig bij Christus zijn.Lees hier het artikel bij dit lied: http://www.desiringgod.org/articles/a-song-for-the-suffering-with-john-piperGeen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren? Plaats hier uw vraag en/of opmerking.

Blogarchief