SalvationInGod

zondag 3 september 2017

Een teken in de hemel... (Introductie)

Komt Jezus Christus op 23 september 2017?

Onlangs stelde iemand de vraag of Jezus Christus op 23 september 2017 terugkomt. Deze theorie circuleert namelijk al een tijdje op internet. Volgens aanhangers van deze theorie zal het teken uit Openbaring 12:1-6 letterlijk aan de hemel worden vervuld op 23 september 2017, doordat de sterren een zeer bijzondere positie hebben en de beschreven elementen uit dat Bijbelgedeelte te zien zouden zijn. De vraag is echter: is dit waar? Ik zal deze vraag in een drieluik behandelen: het eerste zal ingaan op de theorie van de “opname van de Kerk vóór de grote verdrukking”, het tweede zal het specifieke tekstgedeelte uit het boek Openbaring behandelen en het derde deel zal voornamelijk gaan over de houding van christenen in de tijd vóórdat Christus verschijnt.

Opmerkingen vooraf
Eindtijd is een thema waar zeer verschillend over gedacht wordt. Logisch, want het gaat hierbij om de christelijke toekomstverwachting en dat blijft ook ten dele een mysterie – totdat (uiteraard) alles vervuld zal zijn. Daarom is het goed om vooraf duidelijk een aantal punten aan te stippen:

1. Ik ben niet geïnteresseerd is een exacte routebeschrijving
Ik ben géén dispensationalist. Dispensationalisten leggen grote nadruk op onderwerpen als eindtijd en toekomstverwachting. Hoe wel dit zeer zeker aan te bevelen is, heb ik moeite met het strakke, schematische karakter hiervan.
Misschien heeft dit ermee te maken dat ikzelf nog niet helemaal helder heb hoe bepaalde elementen zich tot elkaar verhouden (met name met betrekking tot het duizendjarig vrederijk). Ik heb echter de vaste overtuiging dat de Bijbel altijd de verwachting en hoop van gelovigen in de eindtijd plaatst in het kader van een godvruchtig en zuiver leven. In plaats van te focussen en steggelen over schemaatjes en stappenplannen, kunnen we ons beter afvragen of we op dit moment gehoorzaam zijn in het volgen van Jezus Christus.

2. Ik besef dat ik niet alles weet
Het mag duidelijk zijn dat de toekomst in bepaalde opzichten géén geheimen kent voor christenen (Jezus komt terug!), maar in andere wél. Hoe zal het eruit zien als Hij komt? En wanneer komt Hij? Geen mens die het weet. Hoe vindt het oordeel plaats? Hoe gaat het oordeel precies in zijn werk? Daarover nadenken kan je een duizelingwekkend gevoel geven. Het zou ons ook nederig moeten maken: wij weten gewoon niet alles. En dat is ook geen schande, want God heeft ons ook niet alles geopenbaard – alleen wat nodig is voor onze verlossing. Laten we blijven beseffen dat áls wij over de eindtijd en de wederkomst spreken, wij ons op glad ijs begeven: een uitglijder is zo gemaakt en voor een aantal zaken hebben we nu nog geen verklaring.

3. Ik wil beoordeeld worden op exegese, niet op sentiment
Hoewel wij niet alles weten over de eindtijd, is het een thema waarover veel verhitte discussies worden gevoerd. Wel of geen opname? Wel of geen duizendjarig vrederijk? Wel of geen grote, wereldwijde opwekking vlak voor Christus’ wederkomst?
Helaas worden deze discussies soms meer gevoerd vanuit sentiment dan dat er echt vanuit de Bijbel gekeken wordt wat er nu beschreven staat. Ik eis van niemand om het met mij eens te zijn; ik vraag wel om serieus te kijken naar de Schrift en te bestuderen wat er wél en níet staat. Kortom: reageer niet vanuit sentiment! Op het moment dat je aannemelijk kunt maken dat mijn exegese onvolledig of onjuist is, heb ik gefaald. Let wel: ik zeg aannemelijk en dat wil zeggen dat je vanuit de tekst zelf met goede bezwaren moet komen. Dus opnieuw: niet vanuit onderbuikgevoelens!

4. Ik geloof dat christenen op dit punt kunnen en mogen verschillen van visie
De reden dat ik niet van iemand kan eisen om het met mij eens te zijn, ligt in het feit dat christenen over deze onderwerpen kunnen verschillen. Het is echter wel onze taak om vanuit de tekst een zo nauwkeurig mogelijke analyse te maken van het beeld dat de Bijbel geeft over de eindtijd. Met andere woorden: heb je een andere visie? Prima, ik beschouw je er niet minder om. Probeer echter wél altijd vanuit de Bijbelteksten zelf te verwoorden waarom je over een bepaalde zaak zo denkt. Kom niet met losse teksten en hele systemen aanzetten, want daar gaan mijn exegetische haren van overeind staan. Ga eerlijk met je Bijbel om, en je kunt eerlijk met andere mensen omgaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren? Plaats hier uw vraag en/of opmerking.

Blogarchief