SalvationInGod

maandag 22 augustus 2016

Read & Apply #6 “Onze Vader…” (2)

Lucas 11:1-13


In het vorige deel van Read & Apply hebben we gekeken naar de inhoud van het Onze Vader (Lucas 11:1-4). Nu gaan we kijken naar het gedeelte dat daarop volgt (11:5-13). Hier verlegt Jezus de focus van inhoud naar houding. Wat is de juiste houding om te bidden? En wat kunnen we leren van hetzelfde onderwijs van Christus in de verschillende Evangeliën?

1. Niet alleen de inhoud van het gebed is van belang, maar ook de houding waarmee wij bidden
We hebben de vorige keer stilgestaan bij de inhoud van het Onze Vader, maar de manier waarop wij bidden is minstens zo belangrijk. Daarom vervolgt de Heere Jezus Zijn onderwijs met een vergelijking (vers 5-7). Stel dat je bezoek krijgt van een vriend, die een hele reis achter de rug heeft. Rond middernacht komt hij aan en jij hebt geen eten in huis om hem dat te geven.
Dus wat doe je? Je gaat naar een andere vriend en vraagt daar om drie broden. Maar de vriend aan wie je dit vraagt, ligt al in bed en opstaan kost teveel moeite, dus roept hij vanuit zijn huis dat je hem niet lastig moet vallen. Tóch, zegt Jezus, zal die vriend uiteindelijk wel de broden geven. Waarom? Niet zozeer omdat het een vriend is die dit van hem vraagt, maar omdat zijn vriend maar om brood blijft vragen. De aanhouder wint, zou je kunnen zeggen. Hier is sprake van een soort heilig gedram.

2. Als je écht Gods wil in jouw leven vervuld wilt zien, moet je volharden in het gebed
Dit “heilige gedram” leert ons iets belangrijks over bidden. Als wij namelijk écht iets van God willen ontvangen dat naar Zijn wil is, dan zullen we moeten blijven vragen totdat Hij het daadwerkelijk geeft (vers 9-10). Bidden betekent niet dat wanneer iets om 10:00 uur besteld is, dit om 11:00 uur wordt bezorgd. Tussen het eerste gebed voor iets specifieks en de daadwerkelijke verhoring ervan kunnen heel veel gebeden zitten! Zo geven wij ook iets prijs van ons hart: willen wij echt iets, of bidden we slechts één keer in de zoveel tijd om de vervulling van het Onze Vader? Het wil ook niet altijd zeggen dat God gebeden verhoort op de manier zoals wij hierom hebben gevraagd, maar Hij belooft dat Hij uiteindelijk Zijn wil zal uitwerken in ons leven.

3. Bid alsof jouw leven ervan afhangt, want dat doet het ook
Een ander belangrijk aspect van volharding is de wetenschap dat wij niets bezitten, als God het ons niet schenkt. Bidden is een zaak van leven of dood. Opnieuw speelt hier de Westerse welvaart een belemmerende rol, want de luxe geeft ons totaal niet het gevoel dat we moeten volharden in het gebed om in leven te blijven.
Het feit dat Christus voedsel als voorbeeld neemt (zowel in vers 5 als in vers 11 en 12), maakt duidelijk dat we met bidden echter niet met een keuze-element te maken hebben. Brood hebben we nodig om fysiek in leven te blijven, bidden is noodzakelijk om geestelijk te kunnen leven. Had Christus hier een muziekinstrument of speelgoedpop als voorbeeld gegeven, dan was de noodzaak tot gebed aardig afgezwakt, maar we hebben hier te maken met een onmisbare levensbehoefte.

4. De Heilige Geest is cruciaal en onmisbaar voor een oprecht gebed
In vers 13 zien we waar wij zo vurig om moeten bidden. We moeten evenzeer bidden om fysiek voedsel, maar in geestelijk opzicht moeten we bidden om de Heilige Geest. Het is opvallend dat de Heilige Geest in het Onze Vader zelf niet genoemd wordt. Waarom niet? Ik denk dat Jezus hier het belang wil laten zien van bidden door de Heilige Geest. Geen mens is in staat om oprecht te bidden zonder de Heilige Geest. Let goed op het verschil: iedereen kan een gebed opzeggen, maar niet iedereen doet dit door de Heilige Geest. Dit is het verschil tussen oprecht en onoprecht, tussen gebedsverhoring en geen gebedsverhoring. Alleen degenen die de Heilige Geest ontvangen hebben (en steeds weer bidden om de werking ervan) kunnen werkelijk begrijpen wat het Onze Vader betekent.

5. De Heilige Geest leidt ons in “vrije gebeden” volgens de principes van het Onze Vader
De Heilige Geest zal Gods kinderen ervoor behoeden om te vervallen in zelfzuchtige gebeden. Hij neemt de elementen van het Onze Vader en geeft deze als grootste verlangen in het hart van Gods kinderen. Zoals in het eerste deel al is gesteld, valt de biddende persoon als het ware weg voor Gods aangezicht en voor het welzijn van anderen. Het is geen enkel probleem om vrije gebeden op te zenden naar God, maar wanneer we dit doen, moeten we er wel bewust van zijn dat het in lijn met het Onze Vader dient te zijn.

6. Het is belangrijk om de Bijbel ook “horizontaal” te lezen
De oplettende lezer zal hebben gemerkt dat al eerder een dergelijk gedeelte is behandeld, namelijk Mattheüs 7:7-11. Ook hier kunnen we veel van leren. Het leert ons een gedeelte beter begrijpen en we zien ook dat er verschillen zijn. Zo heeft Christus het in Mattheüs 7:11 over “goede gaven” en in Lucas 11:13 over “de Heilige Geest”. Op deze manier kunnen we met behulp van Lucas 11:13 een goed beeld vormen van de goede gaven in Mattheüs 7:11. Het is goed om de Bijbel ook horizontaal te lezen (dezelfde geschiedenis of hetzelfde onderwijs in andere Bijbelboeken); zo kunnen we ons een betere voorstelling maken van de boodschap die de Bijbel wil overbrengen. We gaan dan ook beter zien welke specifieke boodschap een schrijver heeft willen overbrengen. Dit laatste is de reden dat Mattheüs dit onderwijs van Jezus in de Bergrede plaatst, en Lucas niet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren? Plaats hier uw vraag en/of opmerking.

Blogarchief