SalvationInGod

zondag 6 april 2014

Galaten - Eén Evangelie

Welk Evangelie volg jij? Gods Evangelie in Jezus Christus of een ander? We kunnen andere boodschappen horen, die ons afleiden van het ene ware Evangelie. Paulus schrijft: ‘Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van degene, die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie, en dat is geen evangelie’ (Galaten 1:6-7). De laatste woorden zijn overduidelijk ironisch. De Galaten meenden dat zij zich met het wenden tot een andere boodschap hadden gekeerd tot een verheven Evangelie, dat Gods openbaring overtreft. Er is maar één Evangelie. Er bestaat geen ander Evangelie. Er zijn wel andere boodschappen, maar er is maar één werkelijke boodschap, namelijk redding voor iedereen die door Jezus tot Hem komt.

Wel een andere boodschap, maar geen ander Evangelie. Dat is het probleem wat de wereld heeft met Jezus Christus. Gods boodschap eist teveel – het eist alles. God neemt geen genoegen met de eisen van mensen; Hij wil dat wij tegemoet komen aan de Zijne.
Te allen tijde behoren wij onszelf en elkaar eraan te herinneren dat God ons in Zijn genade tot Christus geroepen heeft. Alleen deze roepstem kan redden. Het Evangelie is niet pluralistisch. Wij kunnen er niet voor kiezen de leuke elementen van Gods boodschap aan te nemen en de pijnlijke te verwerpen.
Er zijn in de geschiedenis mensen op het toneel verschenen – en ze zijn er ook vandaag – die beweren dat dit wél mogelijk is. Ze hebben zich opgeworpen als charismatische leiders die claimen een boodschap te hebben, die nog beter en heerlijker is dan de Bijbel ons wil doen geloven.
Charisma kan gevaarlijk zijn. Het geeft niet de doorslag of een boodschap betrouwbaar is. Charisma kan juist een wapen zijn mensen te misleiden met een verkeerde boodschap, waarbij de overtuigingskracht ons voor de gek houdt.
Het moet ons dan ook niet verwonderen dat Paulus schrijft: ‘Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, [u] een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!’
Eén ding is duidelijk: iemand die Gods Evangelie verkondigt, behaagt geen mensen. Hij komt op voor Gods waarheid. Wanneer de oprechte dienstknecht van Christus hoort dat anderen dreigen af te dwalen naar een andere boodschap, zegt hij niet: ‘Och, laat maar. Het geeft toch niets.’ Integendeel, hij wenst eerder zelf vervloekt te worden dan dat hij Gods waarheid verdraait.

In het licht van deze felle bewoordingen kunnen we ook begrijpen waarom Paulus begint met de volgende groet in vers 3: ‘genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus, die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God de vader, aan wie de heerlijkheid zij in alle eeuwigheid! Amen.’
Deze groet legt het Evangelie van God kernachtig weer:

God wilde…
ons uit deze tegenwoordige, boze wereld trekken…
en heeft daarom…
Jezus Christus gegeven,
voor onze zonden.

God gaf ons maar één ding: Zijn Zoon. Zijn Zoon is de Boodschap. Zijn Zoon is het Evangelie. Als Hij deze Ene heeft gegeven, waarom dwalen wij dan af naar iets anders?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren? Plaats hier uw vraag en/of opmerking.

Blogarchief