SalvationInGod

woensdag 22 februari 2012

Het goddelijke argument, einde van alle tegenspraak?

Mijn definitie van het goddelijke argument is mensen overrulen zoals alleen God mensen overrulen kan met Zijn spreken. Dit zijn vrij heftige woorden en ik zet dit bewust zo scherp neer. Als God spreekt, is het immers een ingrijpend gebeuren. Kijk naar mensen als Ezechiël, Jeremia en Jesaja – waarachtige profeten die Gods middel waren om het volk op te roepen tot Hem terug te keren en om fragmenten van de toekomst in te kunnen zien. Kenmerkend voor deze mensen is de vaakgebruikte uitdrukking ‘Alzo spreekt de Heere HEERE’. En wat zij hebben geprofeteerd, blijkt waarheid.

Maar het Alzo spreekt de HEERE! heeft ook een keerzijde. Het zal je maar gebeuren dat je ziek bent en op een zondagochtend stapt iemand op je af: ‘Ik mag in Naam van de HEERE jouw genezing bekendmaken’. Vervolgens gebeurt er niets.
Weer anders wordt het, als mensen je proberen te overtuigen van hun visie en dat extra benadrukken door het Alzo spreekt de HEERE! in te zetten en beweren dat God hen duidelijk iets heeft bekendgemaakt of dat iets Gods weg is. Dan wordt het gevaarlijk. Want nu is er geen mogelijkheid tot tegenspraak meer. Stel nu, dat je na langdurige en zorgvuldige studie tot de overtuiging ben gekomen dat een bepaalde leer, die de fundamenten van het geloof niet direct aantast, onbijbels is. Iemand is het niet met je eens en maakt een dermate opmerking die erop neerkomt dat je de Heilige Geest tijdens je studeren hebt weerstaan. Immers, elke christen zou volgens die persoon tot de conclusie moeten komen dat die leer wél Bijbels is. Wat dan?

Iemand kan een keer met de beste bedoelingen een bemoediging geven, maar wie zich gaat opwerpen als profeet en impliceert dat eenieder die niet luistert naar wat diegene in Naam van de Heer verkondigt de Heilige Geest tegenstaat, gaat dermate ver dat ik er geen ander woord voor kan bedenken dan manipulatie – en het komt vaker voor dan je denkt, ook in de kerk! Het is een dermate manier van communiceren, die geen ruimte biedt voor andermans interpretatie of beleving van de situatie. Als jou het gevoel wordt gegeven dat je zo ongeveer een doodzonde begaat op het moment dat jij een andere lijn volgt dan zij voor je hebben uitgestippeld, klopt er iets niet. De druk van buitenaf wordt dan zo groot, dat je nog niet eens zozeer denkt ‘ik kan niet anders’, maar ‘ik mag niet anders’. Dat is een verlammende gedachte en het ontneemt je de bewegingsvrijheid.

Als je bange gewetens slapeloze nachten wilt bezorgen, blijf dan vooral volhouden dat jouw standpunt hetzelfde is als die van de Heilige Geest. Ik kan best begrijpen dat mensen voor zichzelf overtuigd zijn geraakt van waarheden uit de Schrift, maar enig inlevingsvermogen is wel gewenst. In plaats daarvan wordt soms vrij bot gesteld dat de andersdenkende jarenlang valse leer is onderwezen, nog niet persoonlijk de Schrift heeft bestudeerd met betrekking tot een bepaald onderwerp en dat de Heilige Geest niet de ruimte krijgt Zijn werk in het hart van de persoon te doen. Als dit de argumentatielijn is, dan zijn we uitgepraat. Volgens die persoon kan de Heilige Geest immers maar één kant op wijzen en dat is uiteraard de kant van de persoon die dit allemaal verkondigt.

Inlevingsvermogen is onmisbaar. Hoewel ik een persoonlijke theologische visie heb, zal ik mij ook moeten inleven in de visie van anderen en kan ik tegelijkertijd op respectvolle wijze laten weten dat ik zelf die lijn niet onderschrijf. Verschillen zullen er altijd zijn en we moeten ook niet van elk punt een wissewasje maken om een nieuwe breuk te forceren. Het is onverantwoord om te zeggen dat andersdenkende gelovigen ‘de Heilige Geest niet de ruimte geven om te werken’ of dat ‘satan hen heeft verblind’. Zo zijn er nog talloze voorbeelden. Een verschil van inzicht, dat is niet ongewoon (daar hebben we ook de vele geschreven boeken aan te danken!). Maar andersdenkende gelovigen afschilderen als Gode wederstaande satansverblinden gaat alle proporties te buiten. En let maar eens heel goed op: mensen die menen dat we van traditionalisme af moeten, dat we terug moeten gaan naar de Schrift alleen en dat we af moeten rekenen met eeuwenoude tradities, omdat die niet conform de Schrift (zouden) zijn, staan zelf net zo goed in een traditie en je raadt het al: ook zij doen hier geen enkele afstand van! Begin maar eens aan hun fundamenten te schudden, en ze zullen het krachtig verdedigen – zelfs de onbijbelse.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren? Plaats hier uw vraag en/of opmerking.

Blogarchief