SalvationInGod

woensdag 17 augustus 2016

Read & Apply #3 Geloof en gebed

Mattheüs 21:18-22


In deel 2 van Read & Apply hebben we gekeken naar het verlangen van God om Zijn kinderen goede gaven te geven als antwoord op het gebed. In dit derde deel zullen we een ander gedeelte over het gebed behandelen, waarbij het accent vooral wordt gelegd op de kracht ervan.

1. Geestelijke lessen kunnen worden geïllustreerd met de materiële werkelijkheid
Als eerste zien we dat de aanleiding voor het onderwijs van Christus wordt gevonden in een vijgenboom die geen vruchten draagt. We lezen in vers 18 dat Jezus hongerig is en op zoek is naar eten. Omdat Hij echter niets aan de vijgenboom kan vinden wat de honger kan stillen, vervloekt Hij de boom, die geen enkele vrucht meer zal voortbrengen (vers 19). Dit is een interessante situatie, omdat dit voorval dus uitmondt in een les over het gebed. God heeft in de materiële werkelijkheid allerlei richtingaanwijzers geplaatst, die uitkomen bij Hem en Zijn waarheden. Er zijn méér geestelijke lessen om je heen te vinden dan je beseft!

2. Christus vervloekt de vijgenboom voor het geestelijke nut van Zijn discipelen
Vervolgens is het de vraag waarom de Heere Jezus de vijgenboom vervloekt. Wat is het nut daarvan? Het geestelijke nut ervan is dat Hij nu Zijn discipelen – die zich in vers 20 verwonderen over de gebeurtenis – kan leren hoe krachtig het gebed is. Zoals Christus de vijgenboom vervloekt heeft, zo krachtig is het gebed van de christen als hij tot God bidt. Ongetwijfeld had Christus dit onderwijs ook kunnen geven zónder deze daad – zoals bijvoorbeeld in Mattheüs 7:7-11 – maar deze fysieke daad kan op een prachtige wijze naar het geestelijke worden vertaald.

3. Praat niet letterlijk tegen bergen, maar volg het principe van het gelovige gebed
Er bestaat een theologie die vers 21 misbruikt, door te zeggen dat we allemaal “positieve dingen” moeten belijden. We kunnen met onze tong zogenaamd orkanen tot bedaren brengen, we kunnen honderden euro’s extra op onze bankrekening bij elkaar kletsen en we kunnen de ziektes en tumoren uit ons lichaam praten. Dit is geen grap, deze theologie bestaat écht. Hank Hanegraaff heeft er ooit een boek over geschreven, getiteld Christianity in Crisis en noemt tal van schokkende en onzinnige voorbeelden.
Ergens snap ik de verleiding wel om vanuit deze tekst allerlei zaken te gaan “belijden” en “uitspreken”. Want als Jezus Zelf letterlijk een vijgenboom vervloekt, waarom zou je dan het voorbeeld van de berg, in vers 21, niet letterlijk nemen? Het lijkt logisch. Je zou het zo naast elkaar kunnen leggen.
Toch is dit beslist niet de kant die Christus hier op wil. Wat zou er immers het nut van kunnen zijn wanneer een berg in de oceaan verdwijnt? Stel je eens voor dat een stelletje enthousiastelingen het Himalayagebergte of de Kilimanjaro in zee weet te praten… dat zou wat zijn! Maar omdat Jezus hier spreekt van een geestelijk principe, zullen we Zijn woorden over de berg ook geestelijk moeten duiden. En deze duiding komt neer op de conclusie dat een christen door het gebed grootse dingen van God mag en kan verwachten – dingen die je niet voor mogelijk hebt gehouden.

4. Bidden om de vervulling van Gods wil is de veiligste weg naar gebedsverhoring
Wanneer we vers 22 lezen, lijkt het alsof Jezus zegt dat we alles maar kunnen vragen aan God, en dat we het zullen krijgen. Dat is echter niet wat Hij zegt. Ook hier zijn gruwelijke fouten mee gemaakt die op het pastorale vlak ernstige gevolgen hebben. Sommigen beweren dat Christus alles geeft wat je vraagt, als je maar genoeg gelooft.
Opnieuw, dat lijkt Hij te zeggen. Maar als we vers 22 op een nuchtere manier benaderen, kunnen we al vrij snel de conclusie trekken dat dit niet waar kan zijn. Laat mij jou de volgende vraag stellen: getrouwde man of vrouw, zou jij in het gebed aan God durven vragen of Hij die andere, leuke, knappe man of vrouw aan jou wil verbinden, naast jouw huidige partner? Of zou jij het lef hebben God te vragen om de uitvoering van een overval op de lokale buurtsuper te zegenen, zodat je met veel geld kunt ontsnappen?
Geen christen zou dergelijke gebeden formuleren! Het woord “geloof” betekent niet dat ik zeker weet dat ik alles krijg wat ik wil, maar dat God zal geven wat ik in overeenstemming met Zijn wil van Hem vraag!

5. Bid om datgene wat tot bevordering van het geestelijk welzijn is
Ter aanvulling op punt 4: in het gebed is het van belang te weten wat God wil. Hoe weten we wat Hij wil? Door Zijn Woord te bestuderen. Hij wil mij Zijn Heilige Geest geven, Hij wil mij geloof, hoop en liefde geven. Hij wil mij genade geven voor elke dag. Hij wil mij de volharding schenken, tot mijn laatste adem. Hij wil dat ik de wedloop succesvol loop. Als je dit alles weet, bid daar ook om! Hij wil het geven en daarom wil Hij dat je het van Hem vraagt. Zoek het geestelijke welzijn van jezelf en je naaste, door te onderzoeken wat Gods wil is en door hier actief om te bidden. En Hij zal het je geven, dat garandeert Hij je. Of het nu een kleine zaak is, zoals die vijgenboom, of een grote, haast onmogelijke zaak, zoals een berg. Wie vertrouwt op de God Die gebeden verhoort, mag grootse dingen verwachten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren? Plaats hier uw vraag en/of opmerking.

Blogarchief