SalvationInGod

dinsdag 8 juni 2010

Een oproep aan de Laodicea’s van deze tijd

En schrijf aan de engel der gemeente te Laodicea: Dit zegt Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods: Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen. Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte, raad Ik u aan van Mij te kopengoud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt. Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u.
Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.
Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Openbaring 3:14-22


Deze brief van de Here Jezus aan de voorganger van de gemeente in Laodicea spreekt duidelijke taal. Het is ook een boodschap voor gemeenten van vandaag die de boel (dreigen te) laten verzaken, die aan alle kanten rommelen met de openbaring van God of die een ware kermisattractie maken van Jezus Christus. Er zijn leringen de kerken binnengedrongen die meer kwaad hebben gedaan dan goed.

Misschien vraag je je af waar ik naartoe wil en waarom ik hier zo scherp op ben. Laten we eerst bezien wat er loos is in de gemeente in Laodicea. Christus verwijt hen dat zij niet warm of koud zijn. Deze gemeente heeft het Evangelie wel ontvangen, maar het heeft haar hart niet geraakt. Ze brandt niet van liefde voor de Heer. Aan de andere kant heeft ze ook geen bitterheid en vijandschap gekoesterd tegen Hem. Daarom zegt Christus: ‘jullie zijn lauw, jullie hebben geen duidelijke keuze voor of tegen Mij gemaakt, en als dit zo blijft, zal Ik je uitspuwen.’ Simpel gezegd eet de gemeente in Laodicea van twee walletjes; het is maar net wat henzelf het beste uitkomt. Het grote probleem verklaart Christus een vers verderop: de mensen aldaar rekenen zichzelf gelukkig. Voor hen gevoel is er niets mis; eigenwaan viert hoogtij. De gemeente is ingedut. Welnu, is dit niet nog steeds het geval in sommige gemeenten?

Het is nog niet te laat. Voor de gemeente in Laodicea niet en voor de lauwe gemeenten van deze tijd niet. Christus klopt aan de deur, er kan nog steeds worden opengedaan. Nu kunnen we met zijn allen heel poëtisch gaan uitleggen dat Openbaring 3:20 spreekt over de deur van het hart van de persoon die dat vers leest (en dat die persoon Jezus binnen moet laten in zijn of haar hart) en in principe is hier exegetisch gezien niets op tegen, maar realiseer je wel hoe schrijnend dit beeld is. Nog een keer: Jezus, de Zoon van God, verklaart dat Hij aan de deur staat en klopt. Hij verzoekt om binnen te komen. Dringt het tot ons door welk beeld hier geschetst wordt? Jezus staat buiten! De gemeente in Laodicea heeft Christus niet in de kerk toegelaten; Hij is niet in hun midden aanwezig! En Hij vraagt Zich af: wanneer mag Ik binnenkomen om in jullie midden te zijn en te werken?

De brief aan Laodicea is ook anno 2010 actueel. Of we het nu hebben over gemeenten met atheïstische dominees of over gemeenten waarvan de voorganger denkt dat Christus, Mohammed en Boeddha op gelijke voet staan, ze zijn er te vinden. Christus is niet in hun midden; Hij staat buiten. Voor al die gemeenten is deze dringende oproep. Neem aan wat Christus u aanbiedt! Goud, in gelouterd vuur, dat is: het Woord van Christus, geen bezittingen en poespas van deze wereld. Het Woord van God is een schat en dat maakt waarlijk rijk!
Vervolgens witte klederen, zodat de gemeente bekleed mag worden met de gerechtigheid van Christus.
Tenslotte wordt de ogenzalf aangeboden, zodat de gemeente de dingen van het Koninkrijk mag zien en niet uitsluitend de dingen der aarde.

Realiseer je dat de leiders, en in dit verband de voorgangers, een zware positie bekleden. Denk na als je een gemeente leid of als je er voorgaat. Het moedwillig buiten de deur houden van Jezus Christus en het moedwillig verdraaien van Gods Woord heeft desastreuze gevolgen: de hele gemeente wordt meegezogen in een neerwaartse spiraal. Daarom is het hoogst kwalijk dat een atheïstische dominee zijn werk kan blijven uitvoeren in sommige gemeenten. Voorganger of dominee zijn moet niet iedereen willen, want zij zullen zwaarder oordeel ontvangen (Jakobus 3:1). Niet alleen de dwaalleraren zijn er ernstig aan toe, maar ook alle mensen die hen volgen en hen aanhangen. Toets prediking aan het Woord van God en bewaar deze zorgvuldig. De waarschuwing is reeds gegeven! Wees ijverig en bekeer u, anders zal Christus u uit Zijn mond spuwen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren? Plaats hier uw vraag en/of opmerking.

Blogarchief