SalvationInGod

woensdag 21 september 2016

Read & Apply #22 Valse profeten, valse prediking en zure vruchten

Mattheüs 7:15-20


We hebben in het vorige deel stilgestaan bij de nauwe poort en de smalle weg. We zien in vers 15 dat Christus de focus van de nauwe poort en smalle weg verlegt naar valse profeten. We moeten onthouden dat Hij hier de nauwe poort en smalle weg wel in gedachten blijft houden, maar nu gaat vertellen hoe valse profeten hiermee omgaan.

1. Een valse profeet is nooit op het eerste gezicht te herkennen
De Heere Jezus waarschuwt in vers 15 dat we moeten oppassen voor valse profeten:

“Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.”

Het gaat hier over mensen die zogenaamd het Evangelie verkondigen of Gods Woord onderwijzen, maar ondertussen geen echte dienaar van dat Woord zijn. Blijkbaar is deze waarschuwing nodig, omdat het voor ons moeilijk is – en zelfs onmogelijk – zo iemand op het eerste gezicht als zodanig te herkennen. Hij doet zich voor als schaap (dus als “één van ons, de broeders”) maar ondertussen verscheurt hij de kudde door iedereen van God te verdrijven. Dit proces is onmogelijk in één dag waarneembaar, je kunt het pas na een langere tijd herkennen. Oppassen naar wie je luistert en wie je volgt dus!

2. De norm om voorgangers en sprekers te toetsen, is de vrucht van de prediking
Christus geeft ons in genade een middel om elke christelijke spreker of schrijver (dus ook mij!) te toetsen: vruchten.

“Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels?”

Wat voor vruchten bedoelt Hij hier precies? Denk terug aan vers 12, waar Hij spreekt over de ware betekenis van “de Wet en de Profeten”. Het ging daar om dienstbaarheid aan God en het tonen van Zijn goedheid in ons leven. Kortom: een échte profeet zal heiligmakende vrucht op Zijn prediking zien. Het doel van Bijbelse prediking is de bevordering van heiligmaking en dienstbaarheid aan God, door de kracht van de Heilige Geest. Hoe kunnen we prediking dan toetsen? Door deze vraag te stellen:

Bevordert de prediking dat ik elementen van de brede weg [dus ik-gerichtheid, het dienen van mijzelf] uit mijn leven weg wil hebben, of geeft prediking mij het gevoel dat ik die elementen rustig vast kan blijven houden?

3. Prediking heeft vrucht: voor de smalle weg óf voor de brede
Nu zien we waarom Christus ons waarschuwt voor valse profeten. Want prediking werkt sowieso iets uit. De vraag is alleen: wát? Leid de prediking ertoe dat mensen hun leven op orde brengen met God en anderen? Of leidt de prediking ertoe dat er juist meer puinhoop ontstaat op moreel vlak? Dat bedoelt Christus in vers 17 en 18:

“Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en iedere slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen.”

Er bestaat prediking die een mens ongemoeid op de brede weg kan laten wandelen met het idee dat het hier om een christen gaat. Mensen kunnen denken een christen te zijn (dat wil zeggen: zij geloven dat ze dienstbaar zijn geworden aan God, zie vers 12), terwijl ze niet dienstbaar zijn geworden aan God. Voor mensen die deze zin niet snappen: proficiat, deze zin klopt ook niet. Dit gaat niet samen. Het is absurd!

4. Valse profeten liggen erg in trek bij mensen die graag op de brede weg blijven wandelen
Het gevaar van valse profeten is nu juist dat zij beweren dat níet dienstbaar zijn aan God en jezelf christen noemen prima samengaat. En voilà, hier is de oplossing voor mensen die zich christen willen noemen, maar God niet gehoorzaam willen zijn. Gewoon een uitleg van Gods Woord zoeken die bij jouw wensen past. Ik wil wel vergeving, maar geen heiliging. Ik wil wel naar de hemel, omdat daar geen pijn en lijden is, maar met God Zelf wil ik niets te maken hebben. Valse profeten beweren dat dit allemaal kan. Ze zijn wolven, omdat ze propaganda maken voor de brede weg. Als jij je ooit afvraagt hoe het kan dat mensen naar prediking luisteren en geen verandering ondergaan, dan kan je de oorzaak in de meeste gevallen wel eens hier vinden. Ze voelen zich op hun gemak, ze voelen zich totaal niet genoodzaakt om verandering aan te brengen in hun leven – want ja, deze fijne voorganger zegt dat het niet nodig is, dat het niet hoeft en dat ik tóch in de hemel kom. Het gaat deze mensen helemaal niet om God, het gaat hen om henzelf.

5. Valse profeten gaan verloren en zullen Gods oordeel ontvangen
In vers 19 waarschuwt Jezus dat valse profeten Gods oordeel zullen ondergaan en voor eeuwig verloren zullen gaan:

“Iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.”

Evangelieverkondiging en prediking zijn ontzagwekkende grote verantwoordelijkheden! Ook Jakobus waarschuwt voor het al te graag willen onderwijzen (Jakobus 3:1):

“U moet niet allemaal leermeesters willen zijn, mijn broeders. U weet immers dat wij dan een strenger oordeel zullen ontvangen.”

Niet alleen zullen de valse profeten verloren gaan, maar ook de massa die zij achter zich hebben gekregen. Opnieuw komt het belang van vers 15 helder naar voren. Pas op voor valse profeten, want als je hen volgt, kom je zelf ook ten val!

6. Wat een valse profeet wil: door de nauwe poort op de brede weg blijven
Er blijft een grote vraag over: beste valse profeet, áls jij helemaal niets ophebt met heiligmaking, leven voor God en dienstbaar zijn aan Hem, waarom ga je dan in vredesnaam prediken uit het Boek dat juist wil aanzetten tot dienstbaarheid aan de Heere?! Waarom niet alles afzweren en overboord kieperen en je atheïstische leven leiden? Waarom de kerk van binnenuit proberen kapot te maken? Waarom zoveel mensen meenemen in je val?
Dit blijft een worsteling. Ik kan er gewoon niet bij. Ik snap het niet. Het enige wat ik er wél van snap, is dat ik mij kan voorstellen dat een valse profeet door middel van zijn functie als voorganger een christelijk masker ophoudt, waarmee hij zijn rebellie tegen God wil verbergen. Ik kan geen andere verklaring bedenken. Ik denk dat het hier gaat over zelfgemaakte godsdienst, waarbij de Bijbel wordt gebruikt op een manier die voor deze mensen het beste uitkomt. Zo lijken ze christelijk en kunnen ze net doen alsof ze God dienen, terwijl dit in werkelijkheid helemaal niet het geval is. Ze proberen zichzelf te rechtvaardigen voor het oog van de mensen. Hij wil graag prediken over de nauwe poort, om op de brede weg te kunnen blijven wandelen. Hij praat veel over de liefde van Christus, de rechtvaardiging door het geloof alleen en de vergeving van zonde. Maar ondertussen leeft hij hier niet uit; hij is niet dienstbaar. Daarom de waarschuwing: geloof niet elke spreker of schrijver, maar toets de vrucht die zijn boodschap uitwerkt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren? Plaats hier uw vraag en/of opmerking.

Blogarchief