SalvationInGod

donderdag 19 mei 2016

Voorschrift van de Geneesheer

Ik heb dit geschreven als hartenkreet. Er is een manier van Bijbelgebruik die niet bevorderlijk is voor het geestelijk leven van mensen met een minder sterke psyche. Het is uiterst schadelijk en ze ondermijnt de kern van het Evangelie.

Handboek voor de psyche?
Sommige christenen lijken de Bijbel te gebruiken als psychisch handboek. Een vers hier lezen, een tekst daar proclameren – en dan moet het beter gaan.
Nou, dus niet. Het ligt iets complexer. Ik heb drie fundamentele problemen met een dergelijke benadering.

1. De kern van de Bijbel wordt verduisterd
De vraag is waar de Bijbel over gaat. Velen zullen zeggen: “De Bijbel behandelt alle aspecten van het leven.” Akkoord. Er is echter één urgente vraag die de Bijbel stelt en die vraag wordt ook beantwoord, namelijk:

Wat is de ware gerechtigheid voor Gods aangezicht en hoe verkrijg ik die?

Sommigen veranderen deze kern door het accent op de kracht van het geestelijk leven of de psyche te leggen. Dan wordt de Bijbel inderdaad een handboek voor psychische gezondheid. Dit is echter niet het meest urgente probleem dat de Bijbel aanstipt. God wil dat de zonde wordt weggenomen. Hij wil échte gerechtigheid zien. Als we mensen met een minder sterke of zwakke psyche steeds wijzen op “versterking van de psyche” door Gods Woord, wenden we de blik af van de kern, namelijk de vraag naar zuivere gerechtigheid.

2. De kern van het Evangelie wordt verduisterd
De vraag naar die echte gerechtigheid wordt beantwoord in het Evangelie. Wat is deze gerechtigheid en hoe verkrijgen we die? Lees het Bijbelboek Romeinen, en je krijgt een degelijk antwoord. Gods gerechtigheid is geopenbaard buiten de Wet om, namelijk door het geloof in Jezus Christus. In HEM ligt de ware gerechtigheid opgesloten; Hij is Zelf de Gerechtigheid. Wanneer ik vertrouw op Zijn verlossingswerk in sterven en opstanding, wordt Zijn gerechtigheid mij toegerekend. Hij is mijn en ik ben van Hem. Dát is het Evangelie.
We doen mensen met een zwakke psyche tekort wanneer we hen van deze heerlijke boodschap afwenden en allerlei teksten geven die hen mentaal sterker zouden moeten maken. Wijs hen op de gerechtigheid van Christus, en geef niet meteen allerlei opdrachten om toe te nemen in kracht of gezondheid. Wijs hen op de gerechtigheid van Christus en ook zij mogen zeggen dat dit binnen hun bereik ligt – hoe zwak, gevoelig, kwetsbaar zij zich ook voelen. Ook zij kunnen rechtvaardig voor God staan in Christus. Dit is een rustgevende en bevrijdende boodschap. Geef hen allereerst deze rust.

3. De omgang met God wordt nóg moeilijker gemaakt
Wanneer de Bijbel als psychisch handboek wordt gebruikt, ontstaat het gevaar dat de kloof tussen God en de persoon alleen maar groter wordt. Want als iemand teksten moet proclameren en er gebeurt vervolgens niets, wat dan? Ik zeg: de gerechtigheid van Jezus Christus is onveranderlijk en eeuwig. Laat mensen zich eerst verwonderen over het feit dat Gods gerechtigheid in Christus geopenbaard én geschonken wordt.

En de vrucht dan?
Het kruis gaat vruchten geven. Christus is de Levende en Hij zal met Zijn Geest vruchten voortbrengen in het leven van mensen; óók in het leven van mensen met een minder sterke psyche. Maar die vruchten ontstaan niet door het toewerpen van allerlei Bijbelteksten. Vrucht groeit op vruchtbare bodem. Het kruis van Christus en Zijn lege graf zijn de enige grond waarop goede, geestelijke vrucht kan groeien.

Dus als je naar mensen toestapt met de Bijbel als psychisch handboek, stel jezelf dan eerst de vraag of zij zich getroost weten met de bevrijdende boodschap dat God voorzien heeft in ware gerechtigheid. Niet in de persoon zelf, maar in Zijn eniggeboren Zoon.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren? Plaats hier uw vraag en/of opmerking.

Blogarchief