SalvationInGod

zaterdag 26 december 2015

Vrijheid in Christus [2] Christus' krachtige waarheid

“…en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.” (Johannes 8:32)

We hebben gezien dat de Heere Jezus in Johannes 8:31 stelt dat wij bij Zijn onderwijs moeten blijven. Alleen wie zich houdt aan het onderwijs van Jezus, is werkelijk Zijn volgeling. We gaan nu kijken waarom Zijn Woord zo belangrijk is. Waarom wil Jezus dat wij uitsluitend in Zijn Woord blijven?
Zoals we kunnen lezen, is de zin van vers 31 nog niet afgerond. Jezus gaat verder. In vers 32 werkt Hij uit waarom Zijn onderwijs zo van belang is.

Vervolg: “…en…” Er is iets met het Woord van Christus dat verder wordt uitgewerkt
De inhoud van Christus’ Woord: “en u zult de waarheid kennen…”
De kracht van Christus’ Woord: “en de waarheid zal u vrijmaken.”

Het vervolg op Christus’ Woord – letterlijk en figuurlijk
Het is maar een klein woordje. Het bestaat slechts uit twee letters. Toch is het een belangrijk woord, met een verbindend karakter. Het vormt de brug tussen twee zaken die categorisch bij elkaar horen: en. E – N.
De vorige keer hebben we gezien hoe belangrijk het is om in het Woord van Christus te blijven. Om alleen Hem te volgen, alleen van Hem te leren. Hij is het Hoofd van de Gemeente, de Kerk. Hij heeft het beslissende gezag over ons leven. Voor gelovigen betekent dit dat zij zich om die reden onderwerpen aan het onderwijs dat Hij brengt. Dat kleine woordje (E – N) gebruikt de Heere Jezus hier om verder in te gaan op Zijn onderwijs. Er is iets met Zijn Woord. Hij wil er meer over zeggen. Wat dan? Nou, “en…”

De inhoud van Christus’ Woord
Als eerste noemt Jezus Zijn Woord de waarheid. Zijn Woord is de Waarheid. Niet zomaar een filosofisch lesje of pedagogisch uitprobeersel. Zijn Woord is het gezaghebbende, scheppende, onderhoudende, soevereine machtswoord van God. De Vader en de Zoon zijn immers één (Johannes 10:30). Jezus communiceerde door te spreken. Vandaag de dag onderwijst Hij ons door de Bijbel, door geschreven woorden, geschreven tekst. De Heilige Geest helpt ons te begrijpen, geloven en toepassen wat Christus zegt. Jezus stelt hier dat Zijn Woord gecommuniceerde waarheid is. Vervolgens moeten wij met deze waarheid aan de slag. We moeten lezen. Begrijpend lezen. Onze ogen moeten de letters opnemen en vervolgens komt het onze gedachten binnen. Ons verstand gaat aan de slag met de waarheid die God communiceert. We zullen de waarheid op geen enkele andere manier kunnen ontdekken; Gods Woord alleen, Christus’ onderwijs alleen, is het kanaal waardoor Zijn waarheid stroomt. Het feit dat Jezus zegt dat wij, door in Zijn Woord te blijven, de waarheid zullen kennen, wil niets anders zeggen dan dat dit dé manier is, waarop God Zijn Woord op succesvolle wijze tot ons brengt. Christus’ onderwijs is dus onderdeel van Gods geopenbaarde waarheid. En Jezus wil deze boodschap overbrengen: dit is het Woord waardoor je de waarheid zult kennen. Hier is het! Hoor het! Lees het! Eet het! Herkauw het! Het is waarheid! En wanneer je werkelijk in Zijn Woord blijft – met andere woorden: wanneer jij je onderwerpt aan dit Woord – zal je zal je ontdekken dat het de waarheid is. Maar hoe werkt dat dan?

De kracht van Christus’ Woord
Opnieuw komen we het dat kleine woordje tegen: “…en de waarheid zal u vrijmaken.” Volgens Jezus is het kennen van de waarheid alleen niet genoeg. Bijbelkennis alleen is niet genoeg. Bijbellezen alleen is niet genoeg. Er volgt iets: vrijmaking. Het kennen van Gods Woord heeft tot doel dat wij vrijgemaakt zullen worden. Blijkbaar zijn wij niet vrij. Maar Christus geeft hier de bemoedigende boodschap dat het niet altijd zo hoeft te blijven, omdat Hij Zijn waarheid – Zijn bevrijdende waarheid – aan de wereld geschonken heeft. Waar de wereld de Bijbel afwijst vanwege haar vermeende “betuttelende” karakter, reikt Jezus juist door diezelfde Bijbel de hand naar échte vrijheid.

Onze verantwoordelijkheid en Gods soevereine kracht
Als je goed leest, zie je dat er in dit vers iets bijzonders aan de hand is. Je wordt gewezen op het feit dat wij als mens maar tot op zekere hoogte iets kunnen bereiken… maar niet alles! Jezus legt de volle verantwoordelijkheid bij ons neer waar het gaat om de aanvaarding en gehoorzaamheid van Zijn Woord. Hij wil dat we dit toegewijd en oprecht zullen doen. Maar hier houdt onze rol op. Want Hij zegt: “...en de waarheid zal u vrijmaken.” Ik maak mijzelf niet vrij. Jij maakt jezelf niet vrij. Geen mens maakt zichzelf vrij! God maakt mensen vrij. Elke keer wanneer iemand tot geloof in de Heere Jezus komt, is dit een wonder en uiting van Gods soevereine kracht. Ten diepste kiest niemand voor Jezus. Niemand kiest voor de vrijheid, zoals de Bijbel het omschrijft. Je kiest het niet zelf, je wordt er vóór en dóór vrijgemaakt. Het is God Die nieuw leven schenkt. Het is God Die van dood levend maakt. Het is God Die van een zondaar een heilige maakt. En dat allemaal door Zijn soevereine kracht, en door Zijn waarheid.
Ik ben ervoor verantwoordelijk dat ik Gods Woord serieus en oprecht bestudeer, maar vervolgens is het Zijn Woord, door de kracht van de Heilige Geest, die het effect van Zijn Woord – door het begrijpend, studerend lezen heen – uitwerkt en omzet in vrijheid.

Voor eeuwig Christus’ Woord, waarheid en vrijheid
Wanneer we vers 31 nog een keer lezen, zien we dat Jezus ons opdraagt in Zijn Woord te blijven. Hieruit maak ik op dat, net zoals in Zijn Woord blijven een voortdurend, progressief proces is, dit ook geldt voor de vrijmaking van een persoon. Je wordt voortdurend vrijgemaakt door het Woord van Jezus Christus. De vrijmaking is definitief en toch ook in uitvoering. Deze kennis dient tot nuchterheid. We hoeven niet meteen in paniek te raken wanneer we steeds met dezelfde zonde worstelen, of als we merken dat er bepaalde gebieden in ons leven nog meer gelijkvormig gemaakt moeten worden naar het beeld van Christus. Vrijheid is een voortdurend proces. Daarom: als jij de Bijbel opent en leest, en als God de genade geeft, met verlichting door Zijn Heilige Geest, weet dat jouw Bijbellezen Gods werk is. Jouw Bijbellezen is Zijn middel tot vrijmaking. Wil je vrijgemaakt worden? Heb dan God en Zijn Woord lief boven alles (Psalm 119:97). Dan zal je Zijn soevereine, vrijmakende kracht in jouw leven ervaren. Maar hoe kan het dan dat deze vrijheid zowel “definitief” als “in uitvoering” is? Het antwoord op deze vraag hopen we later te vinden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren? Plaats hier uw vraag en/of opmerking.

Blogarchief