SalvationInGod

vrijdag 6 april 2012

De dag dat Christus Zijn leven aflegde

Lezen: Filippenzen 2:1-11

Het leven van Jezus Christus is van A tot Z een fenomenaal wonder. Niet alleen de feiten over Zijn leven, maar bovenal de bereidwilligheid in Zijn karakter. Hij was voor de grondlegging der wereld gekend – Hij is niet begonnen te bestaan, Hij is het begin van alles dat bestaat. In eeuwige heerlijkheid troont Hij in de hemelen. Maar – Hij was bereid tijdelijk afstand te doen van deze heerlijkheid en om hier als mens onder ons te komen. Zijn leven van dienstbaarheid en volledige overgave aan Gods wil omvatte ook gehoorzaamheid tot in de dood – de dood aan het kruis.
Wie kan begrijpen dat de eeuwige Zoon Zijn heerlijkheid heeft af willen leggen om in deze, aan corruptie onderhevige wereld, te komen en in alle vrijwillige gehoorzaamheid Zijn leven te geven als een losprijs voor velen?

Het kruis van Christus. Wat de getuigen op Golgotha zagen was een regelrechte aanklacht tegen ons mensen. Het legt ons schandaal bloot. We worden beschaamd gemaakt. Hoe? God roept ons op boven de duisternis van deze wereld uit te stijgen, onze kwade en slechte wegen af te leggen en wij weigeren. Wij zijn óf met moeite óf niet bereid ons kwaad op te geven en ons te wenden tot de heerlijkheid van Christus.

Maar Hij, die aan ons niets verplicht was, heeft Zijn heerlijkheid achter Zich gelaten om in onze duistere wereld God te verheerlijken door de opdracht te vervullen die de Vader Hem heeft meegegeven. Dít is onze schande: God is eerder bereid ons vuil op te zoeken dan wij Zijn heerlijkheid en licht!

Christen, het kruis van Christus draait niet enkel om jouw rechtvaardigverklaring in de troonzaal van God; wie het kruis van Christus aanschouwt, ziet daar ook heiliging en verheerlijking.
Paulus roept ons niet voor niets op de gezindheid in ons te laten heersen die ook in Christus was. Wie de lijdende Christus in het gelaat aanschouwt, ziet Zijn wens: ‘Laat de waarden van de wereld achter u en kom tot Mij; Ik heb immers Mijn eigen heerlijkheid ook niet krampachtig vast proberen te houden – Ik heb datgene gedaan wat Mij was opgedragen. Neem uw kruis op en volg Mij. Gedenk dat Ik hier lijd om u te verlossen van uw ijdele wegen, opdat u genezen zult worden en zult leven.’

Omdat Christus Zijn leven volmaakt aan de Vader heeft overgeven en Hem perfect in alles heeft gehoorzaamd, kon de dood geen blijvende vat op Hem hebben: Hij stond op uit de dood. Hem is de Naam boven alle namen gegeven, in het ganse heelal. Wij zullen diep voor Hem buigen en ons blijvend verwonderen over het mirakel van Zijn leven – dat Hij als Onschuldige bereid was Zichzelf te geven tot het einde toe. Voor zo’n God, Die dit alles in welbehagen, onverplicht en uit barmhartige genade heeft gedaan, past geen ander ontzag dan een diepe buiging en het bejubelen van Zijn Naam.

Resources
The Death of Death in the Death of Christ by John Owen
Fifty Reasons why Jesus Came to Die by John Piper (Study Guide)
History's Most Spectacular Sin by John Piper (watch sermon series)Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren? Plaats hier uw vraag en/of opmerking.

Blogarchief