SalvationInGod

zaterdag 12 mei 2012

De heerlijkheid van Christus [2] // Geneesheer van mensenzielen

Lezen: Lucas 5:27-32

Het grootste wonder van Jezus' bediening is het gegeven dat Hij persoonlijk met zondaars omgaat. Hij bekommert Zich om het welzijn van elk individu afzonderlijk. Zijn eerste komst stond niet in het teken van het vernietigen van mensenlevens, maar het redden van mensenlevens. Als we ergens de zinsnede ‘redden van mensenlevens’ horen of lezen, roept dat allerlei connotaties op die vooral verwijzen naar een fysiek tastbaar en reddend handelen. Als door een aardbeving een appartementencomplex is ingestort, krijgen we berichten door over hulpverleners die proberen mensen levend onder het puin vandaan te krijgen. Als we kijken naar het optreden van Jezus, zien we dat Zijn reddend handelen zich op een ander niveau afspeelt.

‘Zij die ziek zijn…’
Jezus is uitgenodigd om bij Levi, een tollenaar, deel te nemen aan de maaltijd bij hem in huis. Een tollenaar werd door de Joden als een onrein beest beschouwd en behandeld als een zwijn. De toegang tot de synagoge werd hen ontzegd. Ze werden in dezelfde categorie geplaatst als dieven en moordenaars. De meeste Joden geloofden dat het verkeerd was om belastinggeld af te dragen aan de Romeinen en dat, gebaseerd op het Oudtestamentische model van theocratie, alleen aan God geld geschonken mocht worden. Volgens Rabbijnse overlevering was het voor tollenaars zelfs onmogelijk zich te bekeren! We kunnen dus een levendige voorstelling maken van de manier waarop de menigte reageert op de uitnodiging van Jezus aan Levi om Hem te volgen.
Volgens Lucas beklagen Schriftgeleerden en Farizeeën zich over de gang van zaken; ze snappen werkelijk niet waarom Jezus met een man als Levi de maaltijd wil nuttigen. De verontwaardiging wordt niet onder stoelen of banken gestoken. Wat is dat toch met die Jezus? Juist de mensen die je zover mogelijk bij je vandaan moet houden, zoekt Hij op. Waarom toch? Jezus antwoordt: ‘Zij die gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar zij die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars tot bekering.’

Jezus is gekomen om genezing te brengen. Zielsgenezing. Zielsreiniging. Herstel van de ziel. Wat is een zieke ziel? Soms denken we aan psychopathische toestanden en plakken we het label ‘zieke ziel’ daarop. De trieste waarheid is dat ieder mens wordt geboren met een zieke ziel. We zijn met een corrupte oriëntatie ter wereld gekomen. God heeft ons geschapen om algenoegzame vreugde te vinden in Zijn heerlijkheid – en dit was voor Adam en Eva realiteit; tot zij in zonde vielen. Jezus Christus is gekomen om de menselijke ziel haar ware en enige vreugde terug te geven: God Zelf.

‘Broeder, ik ben geestelijk ziek…’
Het zou geweldig zijn als wij onze problematiek op dezelfde wijze zouden beschrijven zoals de Bijbel dat doet. Stel je eens voor: een christelijke vriend(in) waar je vaak contact mee hebt, komt op een zekere dag aan de deur en zegt: ‘ik moet eens nodig met je praten. Ik zit ergens mee en ik wil dat delen.’ Je stemt ermee in en gaat het gesprek aan. In kalmte moedig je de persoon aan zijn of haar verhaal te doen. ‘Het zit zo… er is een aspect in mijn geestelijk leven dat ziek is. Ik ben geestelijk ziek, broeder. Ik merk dat ik veel waarde hecht aan bezittingen en ik koester bitterheid ten opzichte van bepaalde mensen omdat bij hen het gras groener is dan bij mij. Ik zie hun pracht, hun rijkdom, hun slappe was… Dat maakt me afgunstig. Ik weet dat ik geschapen ben om de heerlijkheid van Christus te eren, maar… mijn focus dwaalt zo snel af…’ Hoe zou het zijn als broeders en zusters hun zielsworstelingen op deze wijze in alle eerlijkheid en oprechtheid kunnen en mogen delen? En het geldt niet alleen voor jaloezie en afgunst. Mensen kunnen met verschillende soorten problematiek op je afstappen: ‘Ik vind meer vreugde in geld dan in de heerlijkheid van Christus’; ‘ik vind meer vreugde in seks dan in de heerlijkheid van Christus’; ‘ik vind meer vreugde in alcohol dan in de heerlijkheid van Christus’; ‘ik vind meer vreugde in eigen prestaties dan in de heerlijkheid van Christus’; ‘ik vind meer vreugde in macht die ik over anderen kan uitoefenen dan in de heerlijkheid van Christus’. En ga zo maar door.

Christenverantwoordelijkheid: breng de zieke bij de Dokter
Is het geen geweldig nieuws dat Jezus is gekomen voor mensen die doorhebben dat er iets mis is met de staat van hun ziel? Dat Hij de plaats van substitutievreugden wil teruggeven aan de heerlijke vreugde over Zijn schoonheid? Christenen kunnen er nooit persoonlijk voor zorgen dat andere mensen de hemel inkomen; wij kunnen niemand persoonlijk de hemelpoorten binnendragen. Maar wij kunnen de zieke wel bij Degene brengen die Zich bekommert om de ziel en die haar veilig in Zijn handen bewaart. Geen mens zou bang hoeven zijn om zijn persoonlijke zielsworstelingen met medemensen te delen. Er is iets gruwelijk misgegaan als jij je, na het belijden van schuld en het delen van de diepste zielsworsteling(en), bedenkt: ‘had ik dit maar nooit gedaan’. Het is vreselijk als mensen dusdanig reageren, dat je bij jezelf gaat denken: ‘het was beter geweest als ik mijn problematiek of schuld verhuld had in plaats van onthuld’.
Jezus weigert niemand die oprecht schuld wil belijden. Wat staat ons te doen? Onze opdracht ligt in het verlengde van wat Jezus zegt. Jezus zegt: ‘Ik ben de juiste Dokter voor mensen met een gewonde ziel’; Christenen zeggen: ‘Ik ken de juiste Dokter voor mensen met een gewonde ziel’. Wat moeten wij doen als iemand naar ons toekomt en eerlijk belijdt meer vreugde te vinden in geld dan in de heerlijkheid van Jezus? Of macht? Of seks? Of alcohol? Praat van hart tot hart met een geopende Bijbel. Bemoedig en stimuleer de persoon met de waarheid dat, hoewel hij of zij de ware levensvreugde op de verkeerde plek zoekt, genezing en herstel mogelijk is. ‘Er is maar Eén Arts die bij machte is jouw probleem op te lossen. Alleen Hij kan jouw gewonde ziel genezen. Hier is Hij; laten we over Hem lezen. Laten we Hem zoeken. Laten we bidden om een geweldige blik op Zijn heerlijkheid. Laten we de levensvreugde zoeken die alleen in Hem ligt opgesloten.’

En de rechtvaardigen?
Laten we even een stap terug gaan. We hebben zojuist gezien voor wie Jezus wel uitkomst biedt. Maar Hij zegt ook voor wie Hij géén uitkomst kan bieden: zij die gezond zijn, oftewel de rechtvaardigen. Bedoelt Jezus hier nu dat er mensen zijn die Hem niet nodig hebben? Of dat er mensen op deze aardbol rondlopen die in zichzelf al genoeg rechtvaardigheid bezitten? Ik geloof niet dat Jezus dat hier zegt. Hij zegt veeleer: ‘Ik ben niet gekomen om hen te roepen die denken dat zij rechtvaardig zijn.’ Laten we wel wezen: mensen die genoegen nemen met substitutievreugden en niets van de heerlijkheid van Christus willen weten, zullen ook geen enkele aanstalten maken of behoefte voelen genezing te zoeken. Ze zullen het aanbod verwerpen: ‘Ik heb mijn geld en dat voelt goed’; ‘ik heb mijn seks en dat vind ik geweldig’; ‘ik heb mijn drank en dat is prima’; ‘ik heb mijn macht en ik droom van niets anders. Die heerlijkheid van Christus waar jij het over hebt? Ach… val iemand anders ermee lastig. Ik vind genoeg plezier in andere dingen.’

Zielsvreugde
De menselijke ziel is een geestelijk strijdveld. Ze staat voortdurend bloot aan invloeden die haar willen beroven van de zalige vreugde die in het Evangelie geschonken wordt. Ze kan gewond raken, maar Christus is dé Geneesheer die haar reinigt en herstelt. Een kind van God kan een met een gewonde ziel rondlopen, maar ze kan nooit een dodelijk gewonde ziel hebben. Want haar vreugde in Christus is door Hemzelf in het hart gelegd; Hoogstpersoonlijk, als onsterfelijk zaad.
Is er iemand met een gewonde ziel? Wees welkom bij Christus. Hij is Geneesheer van de ziel en Hij heeft assistenten en gezanten, die in Zijn Naam genezing mogen verkondigen – eeuwige, onverwoestbare vreugde in de heerlijkheid van God.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren? Plaats hier uw vraag en/of opmerking.

Blogarchief