SalvationInGod

zaterdag 24 december 2011

I will remember Jesus Christ is coming soon and will judge me according to my deeds

Wie op een serieuze manier wil denken aan de toekomst, moet acht slaan op hoe hij leeft. De wereld is op weg naar de troon van God. Hoe de geschiedenis zich ook ontvouwen zal, de troon van God is niet te ontwijken – niemand kan vluchten voor de evaluatie van zijn eigen leven.

Ik stel mij zo voor dat de Dag van Christus Jezus zal zo zijn als bij een douanebeambte, die vraagt: ‘mag ik uw papieren even zien, meneer?’ Het verschil is echter dat Jezus niet hoeft te vragen om een papiertje, een identiteitskaart, een paspoort of weet ik wat. Op het moment dat ik voor Zijn troon sta, zal Hij Zelf het boek van mijn leven openslaan. Het bewijs van mijn leven ligt in Zijn handen. Nochtans gaat het hier om zomaar wat papieren of om zomaar een boek. De boeken worden geopend betekent dat Jezus persoonlijk mijn leven zal onderzoeken en zodoende een rechtvaardig oordeel kan vellen over alles wat ik ooit gedaan heb. Niet alleen mijn daden staan erin, maar ook de gedachten die ik hierbij had en de woorden die ik hierbij gesproken heb. Alle processen in mijn denken, de overleggingen van het hart, die geen ander mens kent, kan Jezus zonder moeite blootleggen. De kwestie waar het in het oordeel over gaat is niet humanisme en ook niet liefdadigheid. Alles wat voor de grote witte troon plaatsvindt, gebeurt in het licht van het Evangelie. Het gaat niet alleen om de daden die zijn verricht in dit lichaam, maar ook met hoeveel kennis van het Evangelie dit gepaard is gegaan. Petrus krijgt in Lucas 12 vanaf vers 42 het dringende advies op het hart gedrukt om trouw en verstandig te handelen, als een slaaf – of, zo je wilt: dienaar – die zijn Heer elk moment kan verwachten. Voor sommigen duurt het echter te lang, en zij vervallen uiteindelijk tot het wereldse leven waaruit zij ooit ogenschijnlijk werden gered. Mensen die de wil van Christus hebben gekend en er niet naar handelen, zullen zware slagen ontvangen – maar de persoon die de wil van Christus niet gekend heeft, zal weinig slagen ontvangen.

Hieruit blijkt dat we de kreet Gered uit genade! Gered uit genade! niet lukraak moeten hanteren als een dooddoener. De behoudenis geschiedt enkel en alleen door de genade die God als vrije gift schenkt, maar als Christus het boek van mijn leven opent, zal deze genade een prominente plek moeten hebben in de recensie van mijn leven. Als er geen spoor van deze reddende genade wordt gevonden, kan ik het schudden. Dit is de waarde van onze daden: ze tonen onze (on)gehoorzaamheid aan het Woord van God. In de ESV zegt Jezus: I am coming soon, bringing recompense with me, to repay everyone for what he has done. Dat klinkt een stuk sterker dan de Nederlandse vertaling, dat het woord repay weergeeft als belonen. Repay betekent uitbetalen. Dat klinkt veel sterker in de lijn zoals ook Paulus schrijft: gij zult oogsten wat gij gezaaid hebt. Christus zal mij op gepaste wijze toebedelen wat mijn daden hebben veroorzaakt – beloning of straf. Of het nu de verlorenen of gelovigen zijn: er zal worden rechtgesproken en er wordt op gepaste wijze betaald naar gelang de oogst van het persoonlijke leven heeft opgebracht.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren? Plaats hier uw vraag en/of opmerking.

Blogarchief