SalvationInGod

zaterdag 10 september 2011

De lijdende Knecht des HEEREN (1): De Zachtmoedige Bevrijder

Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun,
Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft;
Ik heb Mijn Geest op Hem gelegd.
Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan.
Hij zal niet schreeuwen, Hij zal Zijn stem niet verheffen,
Hij zal Zijn stem op straat niet laten horen.
Het geknakte riet zal Hij niet verbreken,
de uitdovende vlaspit zal Hij niet uitblussen;
naar waarheid zal Hij het recht doen uitgaan.
Hij zal niet uitdoven,
Hij zal niet geknakt worden,
totdat Hij het recht op aarde zal hebben gevestigd.
De kustlanden zullen uitzien naar Zijn onderricht.
Zo zegt God, de HEERE,
Die de hemel heeft geschapen en hem heeft uitgespannen,
Die de aarde heeft uitgespreid en wat daarop uitspruit,
Die de adem geeft aan het volk dat daarop is,
en de geest aan hen die daarop wandelen:
Ík, de HEERE, heb U geroepen in gerechtigheid,
Ik zal U bij Uw hand grijpen,
Ik zal U beschermen en Ik zal U stellen
tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken,
om blinde ogen te openen,
om gevangenen uit de kerker te leiden,
uit de gevangenis wie in duisternis zitten.

(Jesaja 42:1-7, HSV)

De Zoon van God, in de wereld gekomen. Jezus Christus, mijn Messias – en niet alleen die van mij, maar van de hele wereld. Met een onbeschrijfelijke vreugde denkt God aan Zijn Zoon; Zijn Christus, die gezonden is om mensenkinderen op te zoeken – wie Hem liefheeft, heeft God lief. Zondaars, wegzinkend in het moeras. In eerste instantie niet om het oordeel over hen uit te spreken, maar om hen met goddelijke tederheid en liefde Zijn Evangelie te verkondigen.

Zonder te schreeuwen en te tieren trok Hij langs dorpen en steden, tussen het volk dat Hij zo bemind – Zijn Joodse volk. Verslagenen brak Hij niet, verlorenen wierp Hij niet weg. Zwakken kregen een nieuwe kans. Wie is Hij toch, Deze Man?

Hij is de Zachtmoedige Bevrijder. De gezondene van God, de Almachtige, Wiens kracht niemand breken kan, de Oprichter van het Nieuwe Verbond – Hij is het, die de sleutel van eeuwig leven bewaart. Hij kwam in een wereld – Zijn eigen schepping – die op slot zat. Een wereld die in zichzelf gekeerd is, het leven zoekend in zichzelf. Een wereld, die wegzinkt in het moeras van de zonde. Een wereld, waarin het licht langzaam maar zeker wordt gedoofd. Een wereld, die wroet in vaten van ongerechtigheid. Een wereld, die haar onschuld is verloren. Een wereld, die zichzelf niet meer onder controle heeft. Hij kwam in een wereld, die opengebroken moest worden en die de ware vrijheid van het leven weer zou vinden.

Hij kwam met de sleutel. En Hij kwam niet alleen met de sleutel, Hij gebruikte Hem: gemachtigd door God – tot vrijheid en zaligheid van velen – Joden en heidenen. Hij is gekomen met de sleutel en zette hem in het slot – Hij draaide – het slot is ontgrendeld, de deur naar Gods Koninkrijk geopend. Hoor Hem met klem uitnodigen: ‘Komt allen tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven voor uw zielen!’

Heden staat deze Zachtmoedige Bevrijder voor de deur van uw isoleercel. Het slot is ontgrendeld, de deur geopend. Heden, indien u zijn stem hoort – ‘Kom tot Mij, Ik zal u geenszins uitwerpen!’
De verslagen ziel verkwikt Hij, de gebrokene richt Hij op. Hij heeft de sleutel van leven en herstel. Hij geeft zicht op het Koninkrijk van Zijn Vader en dat niet alleen: Hij staat Borg voor je entree.

Zeg het voort: ‘Kom!’ is het gebod.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren? Plaats hier uw vraag en/of opmerking.

Blogarchief