SalvationInGod

dinsdag 28 juni 2011

Zonde, zondaren en de liefde van Christus

De zaligmakende liefde die Christus koestert voor zondaren is niet dezelfde als de liefde van zondaren voor de zonde. Christus is op geen enkele wijze te vereenzelvigen met de zonde. Het bijzondere aan de liefde van Christus voor zondaren is dat Hij haat wat zij liefhebben: Zijn haat tegen de zonde is zó groot, dat Hij hen ervan wil verlossen en reinigen. Het is een barmhartigheid die ziet dat hetgeen de zondaar koestert diens leven verscheurt en vernietigt. Zondaren zoeken de zonde; Christus zoekt zondaren. We kunnen alleen iets begrijpen van Christus’ welbehagen om zondaren te redden, als we Zijn heilige walging en afschuw over de zonde kunnen zien. Wie zijn eigen zonde liefheeft, haat Christus, maar wie ziet dat hij dood is in zijn zonde, zal Christus omarmen als Geneesheer en zal aan Hem een eeuwige Vriend hebben. Een vriend van de zonde heet een zondaar; de Vriend van zondaren heet Jezus Christus.

Protestantse gedachten in een Rooms-Katholiek klooster, Gerleve, 25 juni 2011


English
The saving love of Christ for sinners is not the same as the love that sinners have for sin. In no way, Christ is identifying with sin. The uniqueness of His love is that He hates what sinners most cherish: His hatred against sin is so big, that He wants to save and cleanse them from it. In His mercy He sees the thing a sinner loves and at the same time He knows that one thing is the destructor of their lives and souls. Sinners are searching for sin; Christ is searching for sinners. We can only understand the pleasure of Christ in saving sinners if we look at His holy anger against sin. The one who loves his own sin, hates Christ, but the one who recognizes he is dead in his sins, will embrace Christ as His physician and will know Him as an everlasting Friend. A friend of sin is a sinner - the Friend of sinners is Christ Jesus.

Protestant Meditations in a Roman-Catholic monastery, Gerleve, june 25th 2011

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren? Plaats hier uw vraag en/of opmerking.

Blogarchief